Realiseer Business succes door grip op IT

een beter rendement door intelligent gebruik van IT

Ontdek hoe u grip krijgt op uw IT uitgaven

Het bedrijfsleven ontwikkelt zich steeds sneller door nieuwe technologie. Vaak is IT hier de innovatieve kracht achter. Maar waar haalt u het budget vandaan om uw IT investeringen mee te financieren? Hoe mooi zou het zijn als u uw operationele IT uitgaven kunt verlagen zodat u ruimte schept voor IT innovatie?

Als u volledig inzicht en maximale grip heeft op uw IT uitgaven, de geleverde kwaliteit en de IT prestaties binnen uw organisatie is dit mogelijk. Door uw IT en financiële data, systemen en processen aan elkaar te koppelen ontstaat inzicht in de aanwezige besparingsmogelijkheden.

It’s Value laat u zien waar de IT organisatie nu staat en hoe u optimaal grip krijgt op uw IT uitgaven en deze naadloos kan aansluiten op uw bedrijfsstrategie

Binnen 4 weken een volledige assessment

De aanpak van It's Value

Technologie, proces, mens

It’s Value integreert drie belangrijke onderdelen die de werkwijze zo uniek en doeltreffend maakt.

Proces

Verbind IT met uw bedrijfsvoering

Wij werken volgens het framework en gedachtegoed van Technology Business Management (TBM *). In de eerste plaats helpt TBM u om sneller en betrouwbaarder IT managementinformatie te modelleren en rapporteren. In de tweede plaats biedt het u de mogelijkheid om de digitale wereld van IT met uw bedrijfsvoering te verbinden. Zodoende kunt u technologie inzetten als hefboom voor betere bedrijfsprestaties.

(*) Zie https://tbmcouncil.org voor meer informatie over TBM

Technologie

Effectieve besturing van uw organisatie

Prestaties worden pas zichtbaar wanneer ze gemeten, gedeeld en begrepen worden. Daarom stellen wij met elkaar de Key Performance Indicatoren (KPI’s) vast die nodig zijn voor een effectieve besturing van uw IT organisatie. Vervolgens zorgen wij er voor dat de gekozen KPI’s frequent en grotendeels automatisch gerapporteerd worden, zodat u met minimale inspanning en kosten altijd kunt zien waar u staat. Gaat de trend de goede kant op door de ingezette acties? Moet er nog bijgestuurd worden?

Mens

Medewerkers maken het verschil

Processen en systemen zijn er ter ondersteuning, maar uw medewerkers maken het verschil. Effectief samenwerkingsgedrag blijkt keer op keer van doorslaggevend belang te zijn voor het slagen van projecten en het borgen van de continuïteit van doorgevoerde verbeteringen.

Wat onze klanten zeggen

Het opleveren van management rapportages was een tijdrovend proces. It’s Value heeft TBM bij ons geïmplementeerd met ondersteunende software voor het kostenmanagement- en begrotingsproces. Rapportages worden nu automatisch gegenereerd, waardoor we sneller en beter zicht hebben onze prestaties. Tevens hebben we onze interne processen kunnen verbeteren.

Mediabedrijf, Publieke Sector

Onze IT kosten waren onvoldoende voorspelbaar. It’s Value heeft het inzicht, grip en besturing op deze kosten vergroot. Binnen één jaar hebben we 10% op onze operationele IT kosten bespaard.Grote Verzekeraar, Financiële Dienstverlening

Onze Apptio implementatie moest aangepast worden aan onze nieuwe wensen en dat was een complex opgave. It’s Value heeft op ons verzoek een nieuw ontwerp gemaakt wat precies aansloot bij onze wensen en tegelijkertijd ons ook dichter bij de TBM standaard terugbracht.
Het ontwerp is in de afgesproken tijd gerealiseerd, waarbij It’s Value ons on-the-job heeft meegenomen in de implementatie. Met deze aanpak kregen we de nieuwe gewenste TBM structuur in Apptio opgeleverd en we kunnen deze volledig zelfstandig onderhouden. Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met It’s Value, zij hebben ons heel veel toegevoegde waarde opgeleverd!

Internationale bank, Financiële sector

De financiële processen budgetteren en doorbelasten werden bij ons volledig in Excel uitgevoerd. De budget en doorbelastingsmodellen waren behoorlijk volwassen, maar daardoor ook complex om te beheren in Excel. Kennis zat maar bij één persoon en processen kosten heel veel tijd. Met Apptio als tool zijn beide processen geautomatiseerd en hebben we een forse stap voorwaarts gezet. Het budget proces wordt nu in 3 in plaats van 6 maanden opgesteld met 20% van de inspanning. De doorbelasting gebeurt nu per maand in plaats van kwartaal en is binnen 2 dagen gereed, waar het eerst 4 weken duurde. We hebben daardoor flinke stappen gemaakt op financial control gebied en geld bespaart op de uitvoering van deze processen. It’s Value heeft ons perfect geholpen bij de implementatie van Apptio, maar ook bij het implementeren van de aangepaste processen in de organisatie.

Internationaal bedrijf, Industriële productie

Over It's Value

Sinds 2009 begeleidt It’s Value organisaties bij het succesvol verbinden van IT, Business en Financiën. Dat doen wij in West-Europa vanuit onze kantoren in Nederland en Engeland. Maar we hebben ook opdrachten in Amerika en Australië gedaan.

Gemiddeld heeft elke business consultant van It’s Value minimaal 15 jaar ervaring in de combinatie financiën en IT. Hij/zij  is gepokt en gemazeld in het opstellen van kostenmodellen, doorbelastingstructuren, KPI’s en het realiseren van de processen binnen IT om de de financiële transparantie en de IT dienst kwaliteit te vergroten.

0
Projecten
0
TBM-producten
0 +
Rapportages
0 mln+
Besparing

Wat It's Value voor uW kan betekenen

Van Assessment tot Transformatie

1. Assessment

Alles start met helderheid. Binnen vier weken tijd achterhalen we de belangrijkste uitdagingen voor het effectief managen van IT binnen uw organisatie.

2. Strategie

In goed overleg komen we tot een pragmatische aanpak om in zes tot twaalf maanden tijd de samenhang tussen IT en Business aantoonbaar te verbeteren.

3. Implementatie

In deze fase staat alles in teken van doen. Van het opstellen van een dienstencatalogus, het integreren van verschillende databronnen tot het leveren van de gewenste rapportages.

4 Transformatie

Ons einddoel is nooit het opleveren van een proces of systeem. We zorgen dat u en uw medewerkers zelf in staat zijn om succesvol door te pakken op de nieuwe manier van werken. Door hands-on training en coaching.

Binnen 4 weken een volledige assessment

Gratis checklist

Heeft u grip op uw IT uitgaven?

Ondoorzichtige processen en onvoldoende aansluiting met de business maken van IT veelal een black-box. Vermoed jij dat de kosten van IT verlaagt kunnen worden en/of er te veel tijd naar het creëren van inzicht gaat? Doe dan de gratis checklist en ontdek of:

Scroll naar top